Update coronabeleid 15-07-2021

Naar aanleiding van de persconferentie van 09-07-2021 hebben we onze corona protcollen aangepast. 

 

Corona Maatregelen tijdens de zomerkampen van Stichting VakantieKampen 15-07-2021

Dit protocol is ontwikkelt door het dagelijks bestuur van Stichting Vakantiekampen, aan de hand van de richtlijnen van het RIVM, gemeente Ede, Geldersch Landschap en Kastelen, Gemeente Súdwest Fryslân en de Gemeente Ommen. Deze richtlijnen zijn het uitgangspunt en aangepast naar de verschillende karakters van onze zomerkampen. Dit alles om een veiligheid van de kinderen en jongeren in de leeftijd 7-18 jaar, hun naasten en onze vrijwilligers te garanderen.
Als ouder/verzorger kunt u hier lezen hoe SVK omgaat met de corona tijdens onze zomerkampen.
De wijzigingen ten opzichte van het protocol van 25-06-2021 zijn schuingedrukt te vinden onder paragraaf 1, 3, 5, 6 en 8.

1. Thuisblijf regels:
Kinderen, ouders/verzorgers en kampleiding blijven bij onderstaande klachten thuis:
• Neusverkoudheid
• Koorts
• Loopneus
• Niezen
• Hoesten
• Keelpijn
Wanneer er iemand positief getest is voor COVID-19 in het huishouden van het kind of van de kampleiding en hij/zij is nog niet 24 uur klachtenvrij,  dan blijft het kind/ kampleiding thuis en kan niet mee op kamp.
Bij aankomst op het kamp wordt gevraagd om een gezondheidscheck in te vullen, als alle vragen beantwoord kunnen worden met ‘nee’ krijgt de deelnemer toegang tot het kampterrein. De gezondheidscheck is leidend.
Op de kampen wordt ervoor gezorgd dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden tussen de leiding onderling en tussen de leiding, deelnemers van 18 jaar en de deelnemers van 13 jaar en ouder. Onder het kopje Kampbubbel, afstand en fysiek contact kunt u meer informatie vinden.
Van deelnemers vanaf 18 jaar en kampleiding wordt gevraagd een QR-code van de GGD/rijksoverheid te tonen. Dit houdt in een negatieve PCR-test (niet ouder dan 24 uur), een vaccinatiebewijs of een bewijs dat je in de afgelopen zes maanden corona hebt gehad. In de brief die verstuurt is naar de deelnemers en leiding is aangegeven hoe zij dit kunnen doen voorafgaand aan het zomerkamp. Kunnen zij dit niet overhandigen dan kunnen zij niet deelnemen aan het kamp, dit om de veiligheid van alle betrokkenen te garanderen.

2. Hygiënemaatregelen
• Op het kampterrein zal aandacht besteed worden aan extra hygiëne maatregelen. Ieder leidingteam zal vaker het materiaal en andere contactpunten schoonmaken waar de deelnemers en de kampleiding gebruik van maken, dit geldt met name voor de toiletgelegenheden.
• Bij iedere kamplocatie zijn extra schoonmaakmiddelen en materialen aanwezig zoals extra afwasmiddel, handzeep, papieren handdoekjes, maar ook extra schone theedoeken voor de afwas.
• Bij aankomst en vertrek momenten zullen contactpunten worden beperkt tot een minimum (looproutes). Daarover leest u meer bij het kopje “Breng- & Ophaalmomenten”
• Buiten de kampbubbel houdt iedereen 1,5 meter afstand van andere mensen die niet tot de kampbubbel behoren.

3. Kampbubbel, afstand en fysiek contact.
• Op alle kamplocaties werkt SVK met een kampbubbel. Tijdens het kamp mogen de deelnemers de kampbubbel niet verlaten en weer terugkomen. Op deze manier voorkomen we de verspreiding van het coronavirus en kunnen de kinderen en onze vrijwilligers veilig op kamp. 
• Bij het brengen en het ophalen is het belangrijk dat kinderen niet in en uit de kampbubbel lopen. Hierover meer in het kopje “Breng- & ophaalmomenten”.
• Eenmaal in de kampbubbel hoeven deelnemers en kampleiding die voldaan hebben aan de corona check onderling geen 1,5 meter afstand te houden tijdens sport- en spelactiviteiten. Dit geldt niet voor slapen en eten, hierbij wordt door de leiding onderling 1,5 meter afstand gehouden evenals tussen de leiding en deelnemers van 13 jaar en ouder.
• Bij externe activiteiten buiten het kampterrein moet er altijd 1,5 meter afstand gehouden worden door leveranciers en organisatoren. In geval van noodgevallen en wanneer de fysieke veiligheid van de aanwezigen op het spel staan is het doorbreken van de 1,5 meter afstand toegestaan.
• Twee kampleidingen zullen noodzakelijkerwijs een of twee keer de kampbubbel moeten verlaten om boodschappen te doen. Zij zullen dan de extra hygiënemaatregelen handhaven om weer veilig terug te kunnen keren in de kampbubbel.
• Voor het actiefkamp en zeilkamp geldt dat de deelnemers en kampleiding gebruik maken van het gemeenschappelijke sanitair in een haven of op het scoutingterrein. Wanneer zij gebruik maken van het sanitair moeten zij 1,5 meter afstand houden van andere bezoekers en waar dat niet kan een mondkapje dragen. 

4. Materiaal
• Op de paklijst vragen we om eigen materiaal mee te brengen van huis, zoals kussens, slaapzakken, luchtbedden of matje. Mocht u kind s ’nachts soms ongelukjes hebben vragen wij u om een extra slaapzak en kussen mee te geven.

5. Activiteiten
• Tentenkampen, actiefkamp en zeilkamp plannen activiteiten op eigen terrein of op een aangrenzend gebied.
• Bij de planning van deze activiteiten staat veiligheid voorop en zijn er manieren gevonden om de kampbubbel intact te houden. Voor alle tentenkampen is besloten dat de stad- en zwembaddag niet door kunnen gaan, dit heeft ook betrekking tot de stapavond voor tentenkamp 15-18 en zeilkamp.
• Voor actiefkamp zijn er specifieke activiteiten gepland buiten het kampterrein. Deze activiteiten zijn exclusief gereserveerd voor onze deelnemers.
• Voor alle zomerkampen geldt dat alle activiteiten buiten plaats zullen vinden.

6. Persoonlijke hygiëne en slapen
• Iedere dag zal de kampleiding een gezondheidscontrole doen.
• Deelnemers van het tentenkamp krijgen extra gelegenheid om zich te kunnen wassen in de wc-wagen met warm water en zeep.
• Op ieder kamp is er van te voren bepaald hoeveel kinderen er in een tent of boot mogen slapen.
• Deelnemers hoeven bij het slapen in de tenten en boten geen afstand van elkaar te houden.
Kampleiding moet dit wel zoveel mogelijk doen, er zullen genoeg tenten aanwezig zijn om dit te kunnen faciliteren.


7. In geval van ziekteverschijnselen
• Als een deelnemer last heeft van klachten moet hij/zij dit melden bij de kampleiding. Het gaat om klachten als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid, verhoging en koorts.
• Bij serieuze klachten wordt de deelnemer geïsoleerd en worden de ouders ingelicht om het kind op te halen. Bij thuiskomst ga je in quarantaine en neem je contact op met de huisarts. Het advies is om je te dan ook te laten testen.
• Als er corona wordt vastgesteld, voert de GGD een bron- en contactonderzoek uit.

8. Breng- & ophaalmomenten
• Zo min mogelijk mensen op het kampterrein: Wij vragen u om met zo min mogelijk gezinsleden naar het kampterrein te komen. Indien mogelijk samen reizen met vriendjes/vriendinnetjes. Mocht dat niet mogelijk zijn dan dient de rest van het gezin te wachten bij de auto op het parkeerterrein. Bij drukte op het aankomst terrein kunt u ook verzocht worden om bij of in de auto te wachten.
• Looproutes en 1,5 meter afstand:  Op alle locaties worden looproutes opgesteld vanaf de parkeerplaats tot aan het kampterrein, zodat er eenrichtingsverkeer ontstaat. De 1,5 meter afstand is op deze manier ook beter te handhaven.
• Geen tijdsloten: SVK werkt niet met tijdsloten, omdat we weten dat sommige kinderen van ver komen en mede door de drukte op de weg het lastig kan zijn om binnen een bepaald tijdslot aanwezig te zijn.
• Aanmeldloket: Bij het aanmeldloket kunt u als ouder/verzorger de deelnemer aanmelden en wordt er een gezondheidscontrole gedaan. Hier kunt u ook uw handen ontsmetten om vervolgens de theedoeken, fruit of eventuele medicatie af te geven. Ook zullen er zelftesten aanwezig zijn voor het geval iemand graag een zelftest wilt doen.
• Persoonsgegevens: Vooraf aan ieder zomerkamp vragen wij ouders/verzorgers een lijst in te vullen over de persoonlijke gegevens van de deelnemer. Als u deze niet digitaal naar ons hebt gestuurd dient u deze ingevuld in te leveren bij het aanmeldloket.
• Eén ouder mag per deelnemer mee het terrein op om te helpen bij het opmaken van het bed. Is een deelnemer oud genoeg om zelf zijn/haar bed op te maken dan vragen we of zij dat zelf willen doen.
• Ieder kampterrein heeft een afbakening, bijvoorbeeld in de vorm van een vlaggenlijn, om aan te geven waar de kampbubbel begint. Zodra een deelnemer in de bubbel zit is het niet de bedoeling dat hij/zij er weer uit gaat. Afscheid nemen kan buiten de bubbel, met uitzondering van de ouder die heeft geholpen bij het opmaken van het bed.
• Bij het ophalen van de kinderen is er een wachtruimte te gecreëerd waar u kunt wachten tot de deelnemer uit de kampbubbel stapt. Zo voorkomen we dat deelnemers uit enthousiasme naar hun ouders/verzorgers rennen en de kampbubbel verlaten terwijl ze nog terug de bubbel in moeten.
• Afmeldloket: er is net zoals bij de aankomst een loket waar u medicatie van de deelnemer weer kunt ophalen.
• Toiletbezoek: Probeer toiletbezoek zoveel mogelijk te beperken. Bij hoge nood is er één toilet beschikbaar voor ouders/verzorgers bereikbaar via de looproute.