Geschiedenis

Stichting Vakantiekampen organiseert al meer dan 100 jaar zomerkampen voor diverse leeftijden. Aan het eind van de 19e eeuw is de Jongelingenbond begonnen met het organiseren van kampen vanuit de Lutherse kerk. In het begin waren deze kampen uitsluitend voor jongeren die aangesloten waren bij de Lutherse kerk. Halverwege de 20e eeuw werd deze bond omgedoopt tot de Nederlandse Lutherse Jeugdbond (NLJB). Het kampaanbod is niet altijd hetzelfde geweest, maar de tentenkampen op terrein Hoekelum en de zeilkampen op de Friese Meren werden in deze tijd ook al georganiseerd.

In 1978 is Stichting Vakantiekampen (SVK) opgericht. Op 1 januari 1988 werd de NLJB opgeheven en is het organiseren van de zomerkampen ondergebracht bij SVK. De SVK beschouwt zichzelf als een onafhankelijke stichting. Het onafhankelijke karakter betekent dat wij niet een bepaalde religieuze of politieke overtuiging uitdragen.Dit neemt niet weg dat de band met de Lutherse Kerk nog altijd bestaat. Het beste voorbeeld hiervan is dat de SVK onderdeel uitmaakt van de Werkgroep Lutherse Jeugdactiviteiten (WeLJa). Tot op de dag van vandaag steunt de Lutherse Kerk de SVK.

Door de jaren heen heeft de SVK al diverse soorten kampen georganiseerd en natuurlijk willen we ons de komende jaren blijven ontwikkelen. Hierbij letten wij er wel op dat deze ontwikkeling niet ten koste gaat van de bijzondere sfeer en het eigenzinnige karakter van de SVK.