Maak een donatie

De SVK is een stichting zonder winstoogmerk. De prijzen van onze kampen kunnen, in vergelijking met commerciële kampen, laag gehouden worden door de inzet van onze vele vrijwilligers. De SVK heeft géén betaalde medewerkers in dienst.

Uw donatie komt rechtstreeks ten goede aan de deelnemers op kamp. Wij gebruiken de donaties voor het aanschaffen van (spel)materiaal en voor het reductiefonds. Met het reductiefonds kunnen we de kampen tegen een gereduceerd tarief aanbieden aan kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van een inkomen op uitkeringsniveau.

iDeal